استخرها


جام جم صبا ( همت غرب )

قیمت اصلی : 45000تومان


قیمت با کارت : 22500تومان


50 % تخفیف

شهید کشوری (اتوبان حقانی)

قیمت اصلی : 45000تومان


قیمت با کارت : 22500تومان


50 % تخفیف

آسیا نوین(جنت آباد)

قیمت اصلی : 22000تومان


قیمت با کارت : 16000تومان


27 % تخفیف

چهارفصل رازی ( میرداماد )

قیمت اصلی : 30000تومان


قیمت با کارت : 24000تومان


20 % تخفیف

موج طلایی( تهرانپارس )

قیمت اصلی : 25000تومان


قیمت با کارت : 19000تومان


24 % تخفیف

استخر درخشان ( نارمک )

قیمت اصلی : 26000تومان


قیمت با کارت : 13000تومان


50 % تخفیف

استخر ایرانیان ( هروی )

قیمت اصلی : 25000تومان


قیمت با کارت : 19000تومان


24 % تخفیف

استخر فجر ( ولنجک )

قیمت اصلی : 38000تومان


قیمت با کارت : 20000تومان


47 % تخفیف

استخر لارستان ( مطهری )

قیمت اصلی : 18000تومان


قیمت با کارت : 12000تومان


33 % تخفیف

امیر و غزال(تهرانپارس)

قیمت اصلی : 20000تومان


قیمت با کارت : 14000تومان


30 % تخفیف
<