خرید کارتهای تخفیف

با خرید هریک از کارتهای تخفیف می توانید از کلیه استخر های طرف قرارداد استخر کارت ایرانیان تخفیف بگیرید.

 

استخر تشریفاتی آریا 

قیمت بلیط استخر ۷۰،۰۰۰ تومان (هفتادهزار تومان) میباشد که با ارائه کارت تخفیف ایرانیان ۴۹،۰۰۰ تومان پراخت خواهید کرد.

هرکارت صرفا جهت استفاده یک نفر میباشد.

ارائه تخفیف و خدمات صرفا به دارندگان استخر کارت ایرانیان میباشدو منوط به ارائه آن میباشد.

سانس بانوان:

روزهای زوج از ۸ صبح الی ۱۱ شب به صورت آزاد

 سانس آقایان:

روزهای فرد از ۸ صبح الی ۱۱ شب به صورت آزاد

تلفن: ۴۴۶۱۱۶۱۱-۰۲۱

آدرس : تهران- جنت آباد- شاهین شمالی – خ چمران

خرید کارت تخفیف