خرید کارتهای تخفیف

با خرید هریک از کارتهای تخفیف می توانید از کلیه استخر های طرف قرارداد استخر کارت ایرانیان تخفیف بگیرید.

استخر دیهیم

 مجموعه استخر دیهیم

قیمت بلیط استخر۱۸،۰۰۰ تومان (هجده هزار تومان) می باشد که با ارائه کارت تخفیف ایرانیان۱۴،۴۰۰تومان پراخت خواهید کرد.

هرکارت صرفا جهت استفاده یک نفر میباشد.

ارائه تخفیف و خدمات صرفا به دارندگان استخر کارت ایرانیان میباشدو منوط به ارائه آن میباشد.

سانس بانوان :

روزهای زوج : از ۱۱ صبح تا ۱۶

روزهای فرد : از ۹ صبح تا ۱۶

جمعه ۹ الی ۱۴:۳۰

سانس آقایان :

روزهای زوج : از ۱۸ تا ۲۳

روزهای فرد : از ۱۶:۳۰ تا ۲۳

جمعه ها : ۱۵ صبح الی ۲۳

تلفن :۷۷۲۸۴۰۴۹-۰۲۱

آدرس : نظام آباد ، مدنی شمالی

خرید کارت تخفیفه