Skip to main content

درباره گروه استخر کارت ایرانیان

استخر کارت ایرانیان از سال ۱۳۹۲ با گروهی جوان و فعال تشکیل شدکه هدف این گروه معرفی بهترین استخر های تهران از لحاظ امکانات ،تمیزی و موقعیت دسترسی به متقاضیان با بهترین قیمت می باشد .مهمترین بخش این مجموعه  پیدا کردن استخرهای مناسب با بهترین کیفیت خدمات رسانی است. گروه استخر کارت ایرانیان پس از انتخاب مجموعه استخر ها اقدام به مذاکره با آنها نموده و تخفیفهای مناسبی از هرمجموعه برای متقاضیان دریافت می نماید.هرکارت تخفیف مخصوص یک نفر طراحی شده است که برای کلیه مراکز طرف قرارداد استخر کارت ایرانیان معتبر می باشد و متقاضیان میتوانند در بازه زمانی سه ماهه،شش ماهه،یکساله طبق در خواست هنگام خرید کارت از آن استفاده نمایند.

گروه استخر کارت ایرانیان  جهت بهبود عملکرد خود منتظر دریافت پیشنهادها و انتقادات شما می باشد.