• ارائه تخفیف و خدمات صرفا به دارندگان استخر کارت ایرانیان و منوط به ارائه آن می باشد.
  • کلیه کارتهای تخفیف استخر کارت ایرانیان دارای اعتبار زمانی می باشد که روی کارتها درج شده است و ارائه تخفیف و خدمات صرفا در بازه زمانی درج شده برروی کارت می باشد.
  • هرکارت صرفا جهت استفاده یک نفر می باشد.
  • کلیه کارتهای تخفیف استخر کارت ایرانیان فقط برای استخر های معرفی شده در صفحه اول سایت معتبر می باشند.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پادطرح پیشرو مجری استخر کارت ایرانیان میباشدطراحی و اجرا توت وب