استخر کارت ایرانیان از سال ۱۳۹۲ با گروهی جوان و فعال تشکیل شد که هدف این گروه معرفی بهترین استخر های تهران از لحاظ امکانات، تمیزی و موقعیت دسترسی به متقاضیان با بهترین قیمت می‌باشد. مهمترین بخش این مجموعه پیدا کردن استخرهای مناسب با بهترین کیفیت خدمات رسانی است. گروه استخر کارت ایرانیان پس از انتخاب مجموعه استخرها اقدام به مذاکره با آنها نموده و تخفیف‍‌های مناسبی از هر مجموعه برای متقاضیان دریافت می نماید. هرکارت تخفیف مخصوص یک نفر طراحی شده است که برای کلیه مراکز طرف قرارداد استخر کارت ایرانیان معتبر می‌باشد و متقاضیان می‌توانند در بازه‌های زمانی یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله طبق درخواست هنگام خرید کارت از آن استفاده نمایند.