در حال نمایش 4 نتیجه

 • تخفیف!
  کارت تخفیف استخر

  کارت تخفیف یک ماهه

  • با خرید کارت تخفیف یک ماهه استخر کارت ایرانیان به مبلغ تخفیفی 360.000 تومان شما می توانید برای خرید هر بلیط استخر تا 50% تخفیف دریافت نمایید.
  • اعتبار خرید این کارت یک ماه می باشد.
  • هرکارت صرفا جهت استفاده یک نفر می باشد.
  • ارائه تخفیف و خدمات صرفا به دارندگان استخر کارت ایرانیان …
 • تخفیف!
  کارت تخفیف استخر

  کارت تخفیف سه ماهه

  • با خرید کارت تخفیف سه ماهه استخر کارت ایرانیان به مبلغ تخفیفی 400.000 تومان شما می توانید برای خرید هر بلیط استخر تا 50% تخفیف دریافت نمایید.
  • اعتبار خرید این کارت سه ماه می باشد.
  • هرکارت صرفا جهت استفاده یک نفر می باشد.
  • ارائه تخفیف و خدمات صرفا به دارندگان استخر کارت ایرانیان …
 • تخفیف!
  کارت تخفیف استخر

  کارت تخفیف شش ماهه

  • با خرید کارت تخفیف شش ماهه استخر کارت ایرانیان به مبلغ تخفیفی 600.000 تومان شما می توانید برای خرید هر بلیط استخر تا 50% تخفیف دریافت نمایید.
  • اعتبار خرید این کارت شش ماه می باشد.
  • هرکارت صرفا جهت استفاده یک نفر می باشد.
  • ارائه تخفیف و خدمات صرفا به دارندگان استخر کارت ایرانیان …
 • تخفیف!
  کارت تخفیف استخر

  کارت تخفیف یکساله

  • با خرید کارت تخفیف یکساله استخر کارت ایرانیان به مبلغ تخفیفی 766.500 تومان شما می توانید برای خرید هر بلیط استخر تا 50% تخفیف دریافت نمایید.
  • اعتبار خرید این کارت یکسال می باشد.
  • هرکارت صرفا جهت استفاده یک نفر می باشد.
  • ارائه تخفیف و خدمات صرفا به دارندگان استخر کارت ایرانیان و منوط …